Střední škola řemesel – Frýdek-Místek / High School of Crafts – Frydek-Mistek

Střední škola řemesel – Frýdek-Místek

High School of Crafts – Frydek-Mistek 

Adresa / Address: Pionýrů 2069, 738 01, Frýdek-Místek         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: TECHNIKA; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ; ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ; ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY / TECHNOLOGY; PRODUCTION AND PROCESSING; ARCHITECTURE AND BUILDING CONSTRUCTION; CUSTOMER SERVICES