Střední škola služeb a řemesel – Stochov / High School of Services and Crafts – Stochov

Střední škola služeb a řemesel – Stochov

High School of Services and Crafts – Stochov

Adresa / Address: Jaroslava Šípka 187, 273 03, Stochov         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY; TECHNIKA; ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ / CUSTOMER SERVICES; TECHNOLOGY; ARCHITECTURE AND BUILDING CONSTRUCTION