Střední škola strojní, stavební a dopravní – Liberec II / High School of Mechanical Engineering, Construction and Transport – Liberec II

Střední škola strojní, stavební a dopravní – Liberec II

High School of Mechanical Engineering, Construction and Transport – Liberec II

Adresa / Address: Truhlářská 360/3, 460 01, Liberec II         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: TECHNIKA; BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA; ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ; DOPRAVA / TECHNOLOGY; BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION; ARCHITECTURE AND BUILDING CONSTRUCTION; TRANSPORT; PRODUCTION AND PROCESSING