Střední škola technická a ekonomická – Brno / High School of Technology and Economics – Brno

Střední škola technická a ekonomická – Brno 

High School of Technology and Economics – Brno

 

Adresa / Address: Olomoucká 61, 627 00, Brno         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: INFORMATIKA; BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA; TECHNIKA / INFORMATICS; BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION; TECHNOLOGY