Střední škola technická – Opava / Technical High School – Opava

Střední škola technická – Opava 

Technical High School – Opava 

Adresa / Address: Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05, Opava         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: TECHNIKA; BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA; VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ; ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY / TECHNOLOGY; BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION; PRODUCTION AND PROCESSING; CUSTOMER SERVICES