Technical School Nikola Vasiliadi – Gabrovo / Професионална техническа гимназия “Д-р Никола Василиади” – Габрово

Technical School Nikola Vasiliadi – Gabrovo 

Професионална техническа гимназия “Д-р Никола Василиади” – Габрово 

Address / Адрес: 5300, Gabrovo, 3 Bryanska Str. / 5300, Габрово, ул. “Брянска” №3         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА

Специалности: Приложено програмиране; Системно програмиране; Компютърна техника и технологии; Мехатроника; Машини и системи с ЦПУ; Автотранспортна техника; Промишлена електроника; Измервателна и организационна техника; Автомобилна мехатроника