Technology School Electronic Systems associated with Technical University – Sofia / Технологично училище “Електронни системи” към Технически Университет – София

Technology School Electronic Systems associated with Technical University – Sofia 

Технологично училище “Електронни системи” към Технически Университет – София

Address / Адрес: 1000, Sofia, 13 Stara Planina Str. /1000, София, ул. “Стара планина” №13         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Професии: Eлектротехник; Електромонтьор; Машинен монтьор; Техник на електронна техника

Специалности: Електрообзавежадане на производството; Металообработващи машини; Промишлена електроника – с разширено изучаване на английски език