Technology School Electronic Systems associated with Technical University – Sofia / Технологично училище “Електронни системи” към Технически Университет – София

Technology School Electronic Systems associated with Technical University – Sofia

Технологично училище “Електронни системи” към Технически Университет – София

Address / Адрес: 1750, Sofia, Mladost-1, 2 Vladimir Pashov Str. /1750, София, ж.к. Младост-1, ул. “Владимир Пашов” №2         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА

Специалности: Системно програмиране; Компютърни мрежи