Todor Peev Vocational High School – Etropole / Професионална гимназия “Тодор Пеев” – Етрополе

Todor Peev Vocational High School – Etropole / Професионална гимназия “Тодор Пеев” – Етрополе

Address / Адрес: Todor Peev Vocational High School – Etropole / Професионална гимназия “Тодор Пеев” – Етрополе         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Специалности: Монтьор на транспортна и пътностроителна техника; Електромонтьор; Оператор в дървообработването