Tsar Ivan Asen II High school – Asenovgrad / Професионална гимназия “Цар Иван Асен ІІ” – Асеновград

Tsar Ivan Asen II High school – Asenovgrad

Професионална гимназия “Цар Иван Асен ІІ” – Асеновград

Address / Адрес: 4230, Asenovgrad, 4 Shipka Street / 4230, Асеновград, ул. “Шипка” №4         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА

Професии: Организатор Интернет приложения; Техник на компютърни системи; Техник – металург; Електротехник; Техник на електронна техника

Специалности: Електронна търговия; Компютърна техника и технологии; Металургия на цветните метали; Електрообзавеждане на производството; Промишлена електроника