Tsar Simeon Veliki Professional Technical School – Targovishte / Професионална техническа гимназия “Цар Симеон Велики” – Търговище

Tsar Simeon Veliki Professional Technical School – Targovishte

Професионална техническа гимназия “Цар Симеон Велики” – Търговище

Address / Адрес: 7700, Targovishte, 29 Al. Stamboliyski Street / 7700, Търговище, ул. “Ал. Стамболийски” №29         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА

Специалности: Системно програмиране; Компютърна техника и технологии; Компютърни мрежи; Мехатроника; Машини и системи с ЦПУ; Автотранспортна техника; Автомобилна мехатроника