Tsar Simeon Veliki Vocational high school of hospitality, restaurant and tourism – Provadia / Професионална гимназия по хотелиерство, ресторантьорство и туризъм “Цар Симеон Велики” – Провадия

Tsar Simeon Veliki Vocational high school of hospitality, restaurant and tourism – Provadia 

Професионална гимназия по хотелиерство, ресторантьорство и туризъм “Цар Симеон Велики” – Провадия

Address / Адрес: 9200, Provadia, 82A St. St. Kiril i Metodii Street / 9200, Провадия, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” №82А         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/

Професии: Хотелиер; Ресторантьор