Vasil Levski High School of Construction, Architecture and Geodesy – Varna / Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Васил Левски” – Варна

Vasil Levski High School of Construction, Architecture and Geodesy – Varna 

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Васил Левски” – Варна

Address / Адрес: 9009, Varna, 189 Slivnitsa Blvd. / 9009, Варна, бул. “Сливница” №189         Map

Област на образование: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Строителство и архитектура; Брокер – недвижими имоти; Архитектурна реставрация; Транспортно строителство; Строителство и архитектура – дуална форма; Геодезия – дуална форма