Vasil Levski High School of Finance and Economics – Dobrich / Финансово-стопанска гимназия “Васил Левски” – Добрич

Vasil Levski High School of Finance and Economics – Dobrich 

Финансово-стопанска гимназия “Васил Левски” – Добрич

Address / Адрес: 9300, Dobrich, 1 General Gurko Street / 9300, Добрич, ул. “Генерал Гурко” №1         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Специалности: Бизнес администрация; Оперативно счетоводство; Митническа и данъчна администрация; Икономика и мениджмънт; Застрахователно и осигурително дело