Vasil Levski Secondary school with professional classes – Vetovo / Средно училище “Васил Левски” с професионални паралелки – Ветово

Vasil Levski Secondary school with professional classes – Vetovo 

Средно училище “Васил Левски” с професионални паралелки – Ветово

Address / Адрес: 7080, Vetovo, 1 Vasil Levski Str. / 7080, Ветово, ул. “Васил Левски” №1         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА

Специалности: Икономическа информатика; Електрообзавеждане на производството