Vasil Levski Vocational High School – Kardzhali / Професионална гимназия “Васил Левски” – Kърджали

Vasil Levski Vocational High School – Kardzhali 

Професионална гимназия “Васил Левски” – Kърджали 

Address / Адрес: 6600, Kardzhali, 3 Mara Mikhailova Street / 6600, Кърджали, ул. “Мара Михайлова” №3         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Автотранспортна техника; Машини и системи с цифрово програмно управление