Vasil Levski Vocational High School of Civil Engineering, Architecture and Geodesy – Blagoevgrad / Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Васил Левски” – Благоевград

Vasil Levski Vocational High School of Civil Engineering, Architecture and Geodesy – Blagoevgrad

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Васил Левски” – Благоевград

Address / Адрес: 2700, Blagoevgrad, 56 Todor Alexandrov Street / 2700, Благоевград, ул.”Тодор Александров” №56         Map

Област на образование: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

Специалности: Строителство и архитектура; Транспортно строителство; Водно строителство; Геодезия; Архитектурна реставрация; Вътрешни ВиК мрежи