Vasil Levski Vocational School of Agriculture – Parvomay / Професионална гимназия по селско стопанство “Васил Левски” – Първомай

Vasil Levski Vocational School of Agriculture – Parvomay

Професионална гимназия по селско стопанство “Васил Левски” – Първомай  

Address / Адрес: 4270, Parvomay, 53a Bratya Miladinovi Str. – north /4270, Първомай, ул. “Братя Миладинови” – север № 53а         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; ТЕХНИКА

Специалности: Икономическа информатика; Агроекология; Механизация на селското стопанство; Производство на облекло от текстил; Машини и системи с ЦПУ