Vasil Levski Vocational Technical High School – Gorna Oryahovitsa / Професионална техническа гимназия “Васил Левски” – Горна Оряховица

Vasil Levski Vocational Technical High School – Gorna Oryahovitsa

Професионална техническа гимназия “Васил Левски” – Горна Оряховица

Address / Адрес: 5100, Gorna Oryahovitsa, 27 Angel Kanchev Str. / 5100, Горна Оряховица, ул. “Ангел Кънчев” №27         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Автотранспортна техника; Ремонт на летателни апарати; Технология на машиностроенето