Vasil Levski Vocational Technical High School – Vidin / Професионална техническа гимназия “Васил Левски” – Видин

Vasil Levski Vocational Technical High School – Vidin

Професионална техническа гимназия “Васил Левски” – Видин 

Address / Адрес: 3700, Vidin, 66 Bdin Street / 3700, Видин, ул. “Бдин” №66         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА; АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

Професии: Строител-монтажник