Velizar Peev Vocational High School – Svoge / Професионална гимназия “Велизар Пеев” – Своге

Velizar Peev Vocational High School – Svoge 

Професионална гимназия “Велизар Пеев” – Своге

Address / Адрес: 2260, Svoge, 9 Otets Paisii Street / ‎2260, Своге, ул. “Отец Паисий“ №9         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ИЗКУСТВА; ТЕХНИКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Специалности: Системно програмиране; Икономика и мениджмънт; Компютърна графика; Компютърна техника и технологии; Машини и системи с ЦПУ; Кетъринг; Електрически превозни средства; Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения; Производство на сладкарски изделия; Електрически машини и апарати