Vl. P. Minchev Vocational High School of Transport – Vladimirovo / Професионална гимназия по транспорт “Вл. П. Минчев” – Владимирово

Vl. P. Minchev Vocational High School of Transport – Vladimirovo 

Професионална гимназия по транспорт “Вл. П. Минчев” – Владимирово

Address / Адрес: 3440, Vladimirovo, 71 Vl. P. Minchev Street / 3440, с. Владимирово, ул. “Вл. П. Минчев” №71         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Монтьор на пътно-стоителна техника с категория „B”и „Ткт”; Монтьор на селскостопанска техника