Vladimir Dimitrov-Maistora Vocational High School of Light Industry – Kyustendil / Професионална гимназия по лека промишленост “Владимир Димитров-Майстора” – Кюстендил

Vladimir Dimitrov-Maistora Vocational High School of Light Industry – Kyustendil 

Професионална гимназия по лека промишленост “Владимир Димитров-Майстора” – Кюстендил

Address / Адрес: 2500, Kyustendil, 5 Iskar Str. / 2500, Кюстендил, ул. “Искър” №5         Map

Област на образование: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Специалности: Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил; Производство на облекло от текстил; Шивачество