Vladimir Komarov Vocational High School of Mechanical Engineering – Silistra / Професионална гимназия по механотехника “Владимир Комаров” – Силистра

Vladimir Komarov Vocational High School of Mechanical Engineering – Silistra 

Професионална гимназия по механотехника “Владимир Комаров” – Силистра

Address / Адрес: 7500, Silistra, 29 Petar Boyadzhiev Str./ 7500, Силистра, ул. “Петър Бояджиев” №29         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Компютърна техника и технологии; Мехатроника; Автотранспортна техника