Vocational High School – Byala / Професионална гимназия – Бяла

Vocational High School – Byala 

Професионална гимназия – Бяла 

Address / Адрес: 7100, Byala, 11 P. Volov Str. /7100, Бяла, ул. “П. Волов” №11         Map

Област на образование: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; ТЕХНИКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Специалности: Производство на облекло от текстил; Автотранспортна техника; Производство на кулинарни изделия и напитки; Фризьорство