Vocational High School – Kubrat / Професионална гимназия – Кубрат

Vocational High School – Kubrat

Професионална гимназия – Кубрат  

Address / Адрес: 7300, Kubrat, 13 Tsar Ivan Asen II Street / 7300, Кубрат, ул. “Цар Иван Асен ІІ” №13         Map

Област на образование: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Специалности: Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил; Дървообработване; Малък и среден бизнес