Vocational High School of Agricultural Mechanization – Mezdra / Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – Мездра

Vocational High School of Agricultural Mechanization – Mezdra

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – Мездра

Address / Адрес: 3100, Mezdra, 2 St. Patriarch Evtimiy Street / 3100, Мездра, ул. “Свети Патриарх Евтимий” №2         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Локомотиви и вагони; Електрообрзавеждане на железопътна техника; Автотранспортна техника