Vocational High School of Agriculture – Nova Zagora / Професионална гимназия по селско стопанство – Нова Загора

Vocational High School of Agriculture – Nova Zagora 

Професионална гимназия по селско стопанство – Нова Загора

Address / Адрес: 8900, Nova Zagora, 67 Tsar Osvoboditel Str. / 8900, Нова Загора, ул. “Цар Освободител” №67         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Автотранспортна техника; Автомобилна мехатроника; Мебелно производство; Производство на мебели; Машини и системи с ЦПУ