Vocational High School of Agriculture “Queen Joanna” – Pazardzhik /Професионална гимназия по селско стопанство “Царица Йоанна” – Пазарджик/

Vocational High School of Agriculture “Queen Joanna” – Pazardzhik

Професионална гимназия по селско стопанство “Царица Йоанна” – Пазарджик/

Address / Адрес: 4400, Pazardzhik, 4 Tsaritsa Yoanna Str / 4400, Пазарджик, ул.”Царица Йоанна” № 4/         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Специалности: Механизация на селскостопанското стопанство; Лозаровинрство; Цветарство; Организация и технология на фризьорските услуги; Производител на селскостопанска продукция; Коневъдство и конна езда