Vocational High School of Agronomy and Tourism – Byala / Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм – Бяла

Vocational High School of Agronomy and Tourism – Byala 

Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм – Бяла

Address / Адрес: 9101 Byala, 75 Yordan Noev Str. / 9101, Бялa, ул. “Йордан Ноев” №75         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/

Професии: Готвач; Администратор в хотелиерството