Vocational High School of Ceramics – Elin Pelin / Професионална гимназия по керамика – Елин Пелин

Vocational High School of Ceramics – Elin Pelin 

Професионална гимназия по керамика – Елин Пелин

Address / Адрес: 2109, Elin Pelin, 1 Rayko Daskalov Str. / 2109, Елин Пелин, ул. “Райко Даскалов” №1         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА; ИЗКУСТВА; ТРАНСПОРТ

Специалности: Системно програмиране; Електрообзавеждане на производството; Силикатен дизайн; Спедиция, транспортна и складова логистика