Vocational High School of Chemical and Food Technologies – Pazardzhik /Професионална гимназия по химични и хранителни технологии – Пазарджик

Vocational High School of Chemical and Food Technologies – Pazardzhik

Професионална гимназия по химични и хранителни технологии – Пазарджик

Address / Адрес: 4400, Pazardzhik, 1 Yakov Matakiev Street / 4400, Пазарджик, ул. “Яков Матакиев” №1         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Специалности: Технология на целулозата, хартията и опаковките; Технология на фармацевтични и парфюмерийно – козметични продукти; Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки; Организация на туризма и свободното време; Производство на алкохолни и безалкохолни напитки