Vocational High School of Civil Engineering and Architecture – Pazardzhik / Професионална гимназия по строителство и архитектура – Пазарджик

Vocational High School of Civil Engineering and Architecture – Pazardzhik 

Професионална гимназия по строителство и архитектура – Пазарджик

Address / Адрес: 4402, Pazardzhik, 33 Kocho Chestimenski Str. / 4402, Пазарджик, ул. “Кочо Честименски” №33         Map

Област на образование: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ИЗКУСТВА;

Професии: Строителен техник с разширено изучаване на английски език; Строителен техник с разширено изучаване на немски език; Геодезист с разширено изучаване на немски език; Брокер с разширено изучаване на английски език; Дизайнер

Специалности: Строителство и архитектура; Геодезия; Недвижими имоти; Интериорен дизайн