Vocational High School of Civil Engineering, Architecture and Geodesy – Shumen / Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия – Шумен

Vocational High School of Civil Engineering, Architecture and Geodesy – Shumen

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия – Шумен

Address / Адрес: 9700, Shumen, 9 Veliki Preslav Blvd. / 9700, Шумен, бул. “Велики Преслав” №9         Map

Област на образование: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО; ИЗКУСТВА; ТЕХНИКА

Специалности: Строителство и архитектура; Интериорен дизайн; Геодезия; Електрически инсталации