Vocational High School of Economics and Management – Pazardzhik / Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – Пазарджик

Vocational High School of Economics and Management – Pazardzhik 

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – Пазарджик 

Address / Адрес: 4400, Pazardzhik, 115a Hristo Botev Blvd. / 4400, Пазарджик, бул. “Христо Ботев” №115а         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ИНФОРМАТИКА

Специалности: Малък и среден бизнес; Съдебна администрация; Икономическа информатика; Икономика и мениджмънт