Vocational High School of Economics – Shumen / Професионална гимназия по икономика – Шумен

Vocational High School of Economics – Shumen 

Професионална гимназия по икономика – Шумен

Address / Адрес: 9700, Shumen, 62 Simeon Veliki Blvd. / 9700, Шумен, бул. “Симеон Велики” №62         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ИНФОРМАТИКА

Специалности: Икономика и мениджмънт с разширено изучаване на английски език; Банково дело с разширено изучаване на английски език; Оперативно счетоводство с разширено изучаване на английски език; Електронна търговия с разширено изучаване на английски език