Vocational High School of Economics, Trade and Services – Lovech / Професионална гимназия по икономика, търговия и услуги – Ловеч

Vocational High School of Economics, Trade and Services – Lovech

Професионална гимназия по икономика, търговия и услуги – Ловеч

Address / Адрес: 5500, Lovech, 31 Stara Planina Street / 5500, Ловеч, ул. “Стара планина” №31         Map

Област на образование: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Професии: Ресторантьор; Моделиер-технолог на облекло; Сътрудник в малък и среден бизнес; Фризьор; Социален асистент