Vocational High School of Electrical Engineering and Construction – Targovishte / Професионална гимназия по електротехника и строителство – Търговищее

Vocational High School of Electrical Engineering and Construction – Targovishte 

Професионална гимназия по електротехника и строителство – Търговище

Address / Адрес: 7700, Targovishte, 27 Alexander Stamboliyski Blvd. / 7700, Търговище, бул. “Александър Стамболийски” №27         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

Професии: Електромонтьор; Строител; Строителен техник; Електротехник

Специалности: Електрически машини и апарати; Външни облицовки и настилки; Стоителство и архитектура; Електроенергетика