Vocational High School of Electrical Engineering and Electronics – Plovdiv / Професионална гимназия по електротехника и електроника – Пловдив

Vocational High School of Electrical Engineering and Electronics – Plovdiv 

Професионална гимназия по електротехника и електроника – Пловдив

Address / Адрес: 4002, Plovdiv, 26 Peshtersko Shosse Blvd. / 4002, Пловдив, бул. “Пещерско шосе” №26         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА

Специалности: Приложно програмиране; Компютърна техника и технологии; Компютърни мрежи; Микропроцесорна техника; Електрообзавеждане на производството; Автоматизация на непрекъснати производства