Vocational High School of Electrical Engineering – Varna/ Професионална гимназия по електротехника – Варна

Vocational High School of Electrical Engineering – Varna

Професионална гимназия по електротехника – Варна

Address / Адрес: 9000, Varna, 24 Varba Str. / 9000, Варна, ул. “Върба” №24         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА

Професии: Техник на компютърни системи; Приложен програмист; Системен програмист; Електротехник; Електромонтьор; Техник на електронна техника; Техник на енергийни съоръжения и инсталации