Vocational High School of Electronics and Energy – Bansko/ Професионална гимназия по електроника и енергетика – Банско

Vocational High School of Electronics and Energy – Bansko

Професионална гимназия по електроника и енергетика – Банско

Address / Адрес: 2770, Bansko, 23 Bulgaria Street / 2770, Банско, ул. “България” №23         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА

Професии: Техник на компютърни системи; Приложен програмист