Vocational High School of Energy and Electrical Engineering – Galabovo / Професионална гимназия по енергетика и електротехника – Гълъбово

Vocational High School of Energy and Electrical Engineering – Galabovo

Професионална гимназия по енергетика и електротехника – Гълъбово

Address / Адрес: 6280, Galabovo, Industrialen quarter / 6280, Гълъбово, кв. Индустриален         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Електрически превозни средства; Металообработващи машини; Електрообзавеждане на производството