Vocational High School of Engineering and Management Hristo Botev – Botevgrad / Професионална гимназия по техника и мениджмънт “Христо Ботев” – Ботевград

Vocational High School of Engineering and Management Hristo Botev – Botevgrad

Професионална гимназия по техника и мениджмънт “Христо Ботев” – Ботевград

Address / Адрес: 22140, Botevgrad, 18 Svoboda Street / 2140, Ботевград, ул. “Свобода” №18         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА; ТРАНСПОРТ

Специалности: Бизнес администрация; Икономическа информатика; Автотранспортна техника; Спедиция, транспортна и складова логистика; Компютърна техника и технологии; Промишлена електроника; Газова техника; Технология на полимерите