Vocational High School of Food and Chemical Technologies – Dupnitsa / Професионална гимназия по хранително – вкусови и химични технологии – Дупница

Vocational High School of Food and Chemical Technologies – Dupnitsa 

Професионална гимназия по хранително – вкусови и химични технологии – Дупница

Address / Адрес: 2600, Dupnitsa, 6 Veliko Tarnovo Str. / 2600, Дупница, ул. “Велико Търново” №6         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Електротехник