Vocational High School of Home Appliances – Plovdiv / Професионална гимназия по битова техника – Пловдив

Vocational High School of Home Appliances – Plovdiv 

Професионална гимназия по битова техника – Пловдив

Address / Адрес: 4000, Plovdiv, 2 Ivan Perpeliev Str. / 4000, Пловдив, ул. “Иван Перпелиев” №2         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Електродомакинска техника; Електрически инсталации; Компютърни мрежи; Оптически комуникационни системи; Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника; Компютърна техника и технологии