Vocational High School of Industrial Technology, Management and Tourism – Panagyurishte / Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм – Панагюрище

Vocational High School of Industrial Technology, Management and Tourism – Panagyurishte

Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм – Панагюрище

Address / Адрес: 4500, Panagyurishte, 4 Petko Machev Str. / 4500, Панагюрище, ул. “Петко Мачев” №4         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Специалности: Лазерна и оптична техника; Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии; Технология на машиностроенето; Промишлена електроника