Vocational High School of Lifting, Construction and Transport Equipment – Sofia / Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника – София

Vocational High School of Lifting, Construction and Transport Equipment – Sofia

Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника – София

Address / Адрес: 1303, Sofia, 2 Marko Balabanov Str. /1303, София, ул. “Марко Балабанов” №2         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Пътно – строителна техника; Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства; Електрически превозни средства