Vocational High School of Light Industry and Economics Atanas Burov – Gorna Oryahovitsa / Професионална гимназия по лека промишленост и икономика “Атанас Буров” – Горна Оряховица

Vocational High School of Light Industry and Economics Atanas Burov – Gorna Oryahovitsa 

Професионална гимназия по лека промишленост и икономика “Атанас Буров” – Горна Оряховица

Address / Адрес: 5100, Gorna Oryahovitsa, 25 Sveti Knyaz Boris I Str. / 5100, Горна Оряховица, ул. „Св. Княз Борис I” №25         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ИНФОРМАТИКА; ТРАНСПОРТ

Професии: Финансист; Оперативен счетоводител; Организатор интернет приложения; Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт