Vocational High School of Light Industry – Montana / Професионална гимназия по лека промишленост – Монтана

Vocational High School of Light Industry – Montana 

Професионална гимназия по лека промишленост – Монтана

Address / Адрес: 3400, Montana, 37 Alexander Stamboliyski Blvd./ 3400, Монтана, бул. “Александър Стамболийски” №37         Map

Област на образование: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Специалности: Производство на облекло от текстил; Асистент на лекар по дентална медицина; Организация и технология на козметичните услуги