Vocational High School of Mechanical and Electrical Engineering – Lovech / Професионална гимназия по механоелектротехника – Ловеч

Vocational High School of Mechanical and Electrical Engineering – Lovech 

Професионална гимназия по механоелектротехника – Ловеч

Address / Адрес: 5500, Lovech, Mizia Blvd. / 5500, Ловеч, бул. “Мизия”         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Компютърна техника и технологии; Електрически инсталации; Автомобилна мехатроника; Промишлена електроника; Автотранспортна техника; Електрообзавеждане на транспортна техника; Компютърни мрежи